دانلود کتاب IELTS Resource Pack

دانلود کتاب IELTS Resource Pack

توضیحات

کتاب IELTS Resource Pack کتابی است که حاوی فعالیت ها و بازی های مرتبط با آماده سازی  آزمون آیلتس و تست های تمرینی مشابه آزمون آیلتس می باشد. این کتاب مجموعه از منابع مختلف را در اختیار معلمان آیلتس قرار می دهد تا بتوانند کلاسی پویا داشته باشند و موفقیت زبان آموزان خود را تضمین نمایند. کلاس های آیلتس معمولاً شامل تدریس،شبیه سازی و آنالیز زبان انگلیسی و آموزش گرامر های آن می باشد. در این کلاس ها عمدتاً بازی ها و فعالیت های کمی وجود دارد و فعالیت ها و بازی های این کتاب کمک می کند تا انگیزه و پویایی کلاس بیشتر شود و در عین حال از هدف اصلی یعنی آمادگی آزمون آیلتس دور نشوید.

 

فعالیت های این کتاب طوری طراحی شده اند تا دانش آموزان تنها به صورت تکی مشغول نباشند و انواع تمرینات در دو سطح میانی و پیشرفته در قالب دو نفره، نیمه گروهی و گروهی در آن گنجانده شده است.

 

جمع بندی:

این کتاب را می توان شامل دو بخش عمده در نظر گرفت:

 

بخش اول: در بخش اول این کتاب ۲۵ فعالیت و بازی هایی برای موارد زیر آورده شده است.

 

-۵ فعالیت برای Academic Reading

-۶ فعالیت برای هر دو بخش Academic Writing

-۹ فعالیت برای Speaking

-۴ فعالیت برای Listening

 

بخش دوم: در این بخش دو آزمون تمرینی همراه با پاسخ و متن فایل های صوتی در این دو آزمون قرار گرفته است.

 

 

کتاب IELTS Resource Pack شامل فایل های زیر در سایت کمک زبان برای دانلود قرار گرفته است:

 

-کتاب اصلی  (Book)

 

-فایل های صوتی (Audio Files)

 


Description

IELTS Resource Pack provides teachers with valuable resource material to liven up their IELTS preparation classes and help ensure success for their students

Preparing classes for the IELTS exam can become a gruelling cycle of exam practice and intensive language analysis. Communication games and activities may be available, but with the exam approaching, it can seem inappropriate to spend time on anything not directly relevant to the exam.

The games and activites in this book aim to help with this dilemma. They are fun, motivating, and in many cases kinaesthetic (i.e. students use their bodies as well as their minds), yet they all relate directly to the exam.

:IELTS Resource Pack features

A bank of photocopiable exam practice material-

۲۵ lively communicative activities specifically designed for students preparing for the IELTS exam-

Highly motivating pair-work, small-group and whole-class activities-

Language and skills students need for success in the Academic Writing, Academic Reading, Speaking and Listening modules of the exam-

Free Audio CD with listening material for the exam-

 

 

*برای دانلود به پایین صفحه مراجعه کنید*


رمز عبور تمامی فایل ها :  helplanguage.com


 


لینک های دانلود IELTS Resource Pack